E-wallet

Du ska bygga en digital plånbok som samlar alla kreditkort. Det ska gå och se sina kreditkort samt lägga till nya.

Tekniska krav

Tekniker du ska använda i denna app är följande:

 • Local properties (data)
 • Inherited properties ( props )
 • Computed properties
 • Events ( Browser och Custom )
 • Methods
 • v-for ( incl. key and props in a loop )
 • LocalStorge ( VG )
 • Life Cycle Hook ( VG )

Funktionella krav

Home

 • Kortet högst upp är active card.

 • Vid klick på kort i listan så ska den läggas som active card högst upp i vyn.

 • Vid klick på Add new card ska man visa AddCard-view.

 • AddCard-viewn ska ha ett formulär som speglas i en preview hur kortet skulle se ut.

 • Varje nytt card som läggs till ska synas i en lista i denna vy.

AddCard

 • Ett nytt kort ska kunna läggas till med följande information:

{
 vendor, 
 cardNumber, 
 cardholder, 
 expireMonth, 
 expireYear, 
 CCV
}

Design

Figma Mockup

Här har du en Figma-fil med Mockup över färdiga appen.

Demo

demo.gif

Assets

Typografi

Rubriker: Source Sans Pro

Brödtext: PT Mono

IkonerBedömning

För att få Godkänt ska du:

 • Ha gjort uppgiften med vue create
 • Gjort enligt spec och Figma skissen (det behöver inte vara exakt enligt design)
 • Det är en single file application (SPA).

För att Väl Godkänt ska du:

 • Spara korten och alla nya kort som läggs till i local storage samt läsa från local storage
 • Det ska gå att ta bort ett kort med en bekräftelse-dialog
 • Fälten när ett kort läggs till ska valideras så du i fältet med kortnummer enbart kan mata in siffror och max är 16 siffror. Fältet för namn ska enbart ta bokstäver.
 • Validera så att du inte kan lägga till två kort med samma nummer

Deadline och redovisningar

Deadline är 27/1 då ni kommer redovisa i grupper i samma stil som tidigare.

Utöver detta ska ni även göra en delredovisning för läraren innan detta tillfälle vilket sker lektionen innan eller på repetitionstillfället beroende på tid.

GitHub

View Github