Master-Games Web

Installation

Nejdříve musíme stáhnout kód z této repository. Na instalaci všech potřebných věcí je potřeba npm (node package manager) který je v NodeJs. Tudíž potřebjeme nainstalovat NodeJs.

Nainstalujeme veškeré věci potřebné pro to aby web běžel.

npm install

Nainstalujeme serveJs pro run webu.

npm install serve -g

Nainstalujeme pm2 pro deploy.

npm install pm2 -g

Nyní by vše mělo být nainstalované a připravené k deploymentu.

Deployment

Nejdříve musíme udělat produkční verzi webu.

npm run build

Nyní máme 2 možnosti jak deploynout web. Jednu přes skript a druhou přes pm2.

Pm2 verze deploye.

pm2 serve -s -l 443 dist

Script verze deploye.

./web.sh

Pm2 commands

Veškeré pm2 commandy jsou zde.