README

Upute

Za pokrenuti aplikaciju potrebno je u .env datoteci podesiti VITE_TESTIRANJE=false. Prije pokretanja obavezno npm install kako bi se instalirale sve potrebne ovisnosti (Vuejs, Vite, Tailwind, Heroicons). Za pokretanje aplikacije dovoljno je pokrenuti naredbu npm run dev.

Ako se ne dohvaćaju podatci potrebno je u source code-u mijenjati IP-adresu Home Assistant poslužitelja.

English

Frontend part of an IoT project done for school stuff. The project consists of handling ambient lighting with temperature & presence tracking. Other team members handled the backend in Home Assistant. The stack mainly consists of Vuejs, TailwindCSS and Chartjs.

Example screenshot: Example screenshot

FŠ 0036508102

GitHub

View Github